Stavtrup Netværket

Stavtrup Netværkets formål er at styrke lokalsamfundet, det lokale idræts- og foreningsliv, frivilligheden og sammenholdet i Stavtrup i bredeste forstand. Formålet er også at understøtte lokale bæredygtigheds- og miljøinitiativer, udvikling og forbedringer af fælles faciliteter og rekreative områder samt kulturelle aktiviteter.

Foreningen vil arbejde for helheden i området og støtte projekter, der vil komme flest muligt eller særligt vigtige formål til gode.